Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to umorzenie części lub wszystkich zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W dniu 31 grudnia 2014 roku, wprowadzona została nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki do ogłoszenia upadłości. Dzięki temu proces ten stał się znacznie bardziej osiągalny dla dłużnika. Ponadto zmiany dotyczące ustawy niwelują wymóg posiadania majątku, mającego zaspokoić wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Nowe przepisy pozwalają, również dłużnikowi, na osobiste przeprowadzenie likwidacji majątku oraz samodzielne wysunięcie propozycji spłaty i sformułowanie treści porozumienia z wierzycielami. Reasumując: upadłość konsumencka stała się procesem dającym realną szansę na nowy start każdemu Polakowi.

Upadłość konsumencka daje szereg korzyści takich jak:

  • natychmiastowe wstrzymanie wszelkich działań windykacyjnych
  • cofnięcie zajęcia komorniczego z kont bankowych oraz wynagrodzenia
  • nowy start – życie bez długów
  • możliwość zawarcia związku małżeńskiego bez ryzyka obciążenia finansowego partnera
  • swoboda zawierania umów życia codziennego (umowa abonamentowa na telefon, tv, itp.)
  • zwolnienie z odpowiedzialności dzieci dłużnika
  • możliwość otwarcia i prowadzenia działalność gospodarczej lub spółki
  • poprawa sytuacji finansowej
  • możliwość budowania majątku oraz przede wszystkim zamknięcie w swoim życiu problemów finansowych.

Wyróżnia się dwa rodzaje oddłużenia: częściowe oraz całkowite. Z oddłużeniem częściowym mamy do czynienia, gdy sąd zleca wykonanie planu spłaty. Oddłużenie całkowite ma miejsce, kiedy sąd uzna, że sytuacja dłużnika jest na tyle ciężka, a możliwości spłaty znikome, że wykonanie planu spłaty nie jest realne.

 

Jeśli borykasz się z problemami finansowymi, masz problem ze spłatą zobowiązań lub zaprzestałeś ich spłaty, nękają Cię firmy windykacyjne lub komornicy i nie wiesz, jak dalej postępować – zgłoś się do nas.

Wyspecjalizowany i doświadczony zespół pomoże Ci wyjść z trudnej sytuacji.

Dowiedź się, dlaczego powinieneś współpracować właśnie z nami!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

Wybierz rodzaj konsultacji: