Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Każdy dłużnik powinien wykazać przed sądem, że zachowywał należytą staranność jako dłużnik. Dłużnik musi przede wszystkim:

 1. starać się spłacać swoje zobowiązania chociaż w minimalnych kwotach, co będzie stanowiło przed sądem wyraz dobrej woli;
 2. gromadzić dokumenty dotyczące zadłużenia, czyli:
  • Umowę kredytu/pożyczki wraz z harmonogramem spłat
  • Wezwania do zapłaty – te najbardziej aktualne
  • Wyrok sądowy/nakaz zapłaty
  • Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej – inna korespondencja dot. egzekucji – najbardziej aktualna.
 3. gromadzić dokumenty wykazujące, że znajduje się w trudnej sytuacji osobistej, np. dokumentację medyczną,
 4. wykazać aktualne dochody, wydatki i posiadany majątek za pomocą:
  • Umowy o pracę itp. / Decyzji o przyznaniu świadczeń socjalnych / decyzji dot. wymiaru emerytur lub rent;
  • Rachunków za media / umowy najmu nieruchomości;
  • Aktów notarialnych / umów sprzedaży ruchomości / dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager