Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Upadłość konsumencka to proces oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Z uwagi na ostatnie zmiany w przepisach, został on znacznie ułatwiony, jednak jest nadal bardzo negatywnie kojarzony z uwagi na domniemaną utratę wszelkiego majątku i środków do życia.

Upadłość nie oznacza zawsze pozbawienia dorobku, a już na pewno nie środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wszystko zależy jednak w głównej mierze m. in. od indywidualnej sytuacji dłużnika, wysokości uzyskiwanych przez niego dochodów i zachowania z czasów przed złożeniem wniosku.

Oddłużenie polega na umorzeniu części lub wszystkich zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Należy również zaznaczyć, jaki jest główny cel upadłości konsumenckiej. Nie jest to w pierwszej kolejności zaspokojenie wierzycieli, a przeciwnie – właśnie oddłużenie osoby fizycznej. Pokrycie długów jest kwestią braną pod uwagę w drugiej kolejności.

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager