Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Pomimo, że prawo upadłościowe ma jeden cel, istnieje kilka rodzajów postępowań. W zakresie upadłości konsumenckiej można w pierwszej kolejności wyróżnić upadłość likwidacyjną oraz tzw. układ konsumencki. Układ konsumencki nie do końca polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika, lecz również zmierza do oddłużenia oraz zaspokojenia wierzycieli.

Upadłość likwidacyjna natomiast, jest to typowe postępowanie upadłościowe, którego częstym skutkiem jest likwidacja całego wartościowego majątku dłużnika. Dłużnik uzyskuje status upadłego, z czym wiąże się wiele aspektów pozytywnych, ale i negatywnych.

Możemy wyróżnić dwa tryby prowadzenia postępowania o upadłość likwidacyjną – tryb zwyczajny i uproszczony.

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager