Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Gwarantujemy, że skutecznie przeprowadzimy Cię przez proces ogłaszania upadłości.
Z naszą pomocą odbijesz się od dna!

Upadłość gospodarcza – co to jest?

Upadłość gospodarcza – co to jest?

„Upadłość gospodarcza” jest obiegowym terminem, którym jednak nie posługuje się ustawa Prawo upadłościowe. Odnosi się on do postępowania oddłużeniowego osoby fizycznej...

Czytaj więcej
Upadłość gospodarcza – dla kogo?

Upadłość gospodarcza – dla kogo?

Zgodnie z przepisami, upadłość gospodarczą mogą ogłosić przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą jest: osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,...

Czytaj więcej
Upadłość gospodarcza – czy to w istocie likwidacja spółki?

Upadłość gospodarcza – czy to w istocie likwidacja spółki?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w ujęciu prawnym upadłość spółki a jej likwidacja to dwie różne rzeczy. Likwidacja spółki realizowana jest bowiem w oparciu o Kodeks...

Czytaj więcej
Upadłość gospodarcza – jak wygląda upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej?

Upadłość gospodarcza – jak wygląda upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej?

Od 24 marca 2020 roku postępowanie wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu...

Czytaj więcej
Upadłość gospodarcza – kiedy sąd jej nie ogłosi?

Upadłość gospodarcza – kiedy sąd jej nie ogłosi?

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej, nawet w odpowiednim terminie nie powoduje, że przedsiębiorca może czuć się całkowicie bezpieczny. W pierwszej kolejności należy wskazać...

Czytaj więcej
Postępowanie o ogłoszenie upadłości gospodarczej – ile kosztuje?

Postępowanie o ogłoszenie upadłości gospodarczej – ile kosztuje?

Pomimo wprowadzenia znacznego ułatwienia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie umorzenia niespłaconych w toku postępowania długów, koszty postępowania...

Czytaj więcej
Upadłość gospodarcza – jakie konsekwencje zaniechania złożenia wniosku?

Upadłość gospodarcza – jakie konsekwencje zaniechania złożenia wniosku?

Przedsiębiorcy często zapominają, że nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, mają bezwzględny obowiązek zgłosić w sądzie...

Czytaj więcej
Upadłość gospodarcza – czy mogę złożyć wniosek o upadłość mojego kontrahenta?

Upadłość gospodarcza – czy mogę złożyć wniosek o upadłość mojego kontrahenta?

Nie każdy przedsiębiorca wie, że jego upadłość może być ogłoszona również wbrew jego woli. O ile wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik samodzielnie (a nawet musi) lub każdy z...

Czytaj więcej
Kiedy powstaje stan niewypłacalności przedsiębiorstwa?

Kiedy powstaje stan niewypłacalności przedsiębiorstwa?

Aby przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej musi spełnić następujące przesłanki: być niewypłacalny, tj. nie regulować swoich zobowiązań przez okres...

Czytaj więcej
Upadłość gospodarcza – jakie są kategorie zaspokojenia wierzycieli?

Upadłość gospodarcza – jakie są kategorie zaspokojenia wierzycieli?

Przedsiębiorca będący profesjonalistą w obrocie musi pamiętać, że jego długi nie będą spłacane „po równo”. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości...

Czytaj więcej
Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager