Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Istnieje wąska grupa zobowiązań, które nie zostaną umorzone po ogłoszeniu upadłości, a nawet po wykonaniu planu spłaty wierzytelności. Są to:

  • Zobowiązania, które powstały po dacie ogłoszenia upadłości – np. nowo zaciągnięte pożyczki, opłaty za media, czynsz mieszkaniowy. Dłużnik będzie musiał opłacać je terminowo z kwot otrzymanych od syndyka, w przeciwnym razie znowu się zadłuży.
  • Wszelkie należności alimentacyjne – czyli np.: zasądzone prawomocnym wyrokiem alimenty na małoletnie dziecko. Nie można ich również rozłożyć na raty. UWAGA – aby ograniczyć nadużywanie tego wyjątku, miesięczna wysokość alimentów płaconych przez syndyka dla każdej osoby uprawnionej nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę!
  • Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci – np. renta za spowodowanie wypadku komunikacyjnego.
  • Wierzytelności z tytułu orzeczeń w sprawach karnych – chodzi tu zarówno o grzywny zasądzone prawomocnym wyrokiem karnym ale także grzywny nałożone jako kary porządkowe w trakcie postępowań sądowych, obowiązki naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nawiązki, zobowiązania do naprawienia szkody.
  • Wierzytelności, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu – dlatego wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać pełne i prawdziwe informacje.
Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Chcesz dowiedzieć się jak pomagamy w oddłużaniu? Zostaw swój numer - oddzwonimy.
messager

Umów się na rozmowę

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy nawet w ciągu kilku minut.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.