Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Najważniejszą kwestią przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej dla osób pozostających w związku małżeńskim jest fakt, że od momentu jej ogłoszenia automatycznie, z mocy prawa powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. W praktyce oznacza to, że od momentu ogłoszenia upadłości, każdy z małżonków będzie posiadał swój własny osobisty majątek. Dotychczasowy majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej. Nie można dokonać jego podziału. Zostanie więc utracony i przeznaczony na rzecz spłaty długów!

Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości.

Rozdzielność majątkowa zabezpiecza majątek drugiej strony przed zajęciem przez syndyka, pod warunkiem, że stosowna umowa w formie aktu notarialnego została zawarta nie krócej niż na 2 lata przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Umowa rozdzielności podpisana później (np. na krótko przed złożeniem wniosku o upadłość) nie może być uznana za wiążącą, więc mienie obu małżonków będzie mogło zostać zaliczone na poczet masy upadłości. Rozdzielność majątkową może również ogłosić sąd, na skutek stosownego orzeczenia. W takim przypadku orzeczenie powinno zostać wydane na minimum rok przed złożeniem wniosku o bankructwo konsumenckie osoby fizycznej.

Przede wszystkim małżonek upadłego musi pamiętać, że ma prawo zgłosić sędziemu-komisarzowi wierzytelność w majątku wspólnym z tytułu swojego udziału!

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager