Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od kilku czynników.

Jeżeli otwarcie spadku, czyli śmierć spadkobiercy, nastąpiła po ogłoszeniu upadłości, to upadły nie składa już w takim przypadku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W momencie ogłoszenia upadłości utracił on przecież prawo do zarządzania swoim majątkiem. Spadki otwarte po dniu ogłoszenia upadłości wchodzą automatycznie do masy upadłości z tak zwanym „dobrodziejstwem inwentarza”. Oznacza to, że do masy upadłościowej wejdzie majątek, który pozostał po spłaceniu ewentualnych zobowiązań zmarłego spadkodawcy.

Jeżeli natomiast zadłużenie spadkodawcy przekracza wartość jego majątku, wówczas zadłużenie nie wchodzi do masy upadłościowej. Ani dłużnik, ani syndyk masy upadłościowej nie mogą w żadnych okolicznościach odrzucić spadku.

Jeżeli śmierć spadkodawcy (otwarcie spadku) nastąpiła przed ogłoszeniem upadłości, dłużnik jeszcze nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a nie upłynął jeszcze termin sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku na złożenie takiego oświadczenia – spadek automatycznie wchodzi w skład masy upadłościowej z dobrodziejstwem inwentarza.

Podobnie jak w sytuacji otwarcia spadku po ogłoszeniu upadłości, syndyk nie składa oświadczenia, a spadku nie można odrzucić. Natomiast w przypadku złożenia przez dłużnika oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku przed ogłoszeniem upadłości, pozostaje ono ważne.

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager