Co to jest upadłość gospodarcza?

Upadłość gospodarcza to proces zmierzający do równomiernego zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, do zachowania przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że obowiązkiem dłużnika niewypłacalnego jest złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, bez względu na późniejszą decyzję sądu. Upadłość gospodarcza jest procesem przeznaczonym dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a w rozumieniu ogólnym dla:

»  Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową
»  Wspólnika osobowej spółki jawnej,
»  Spółki jawnej,
»  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
»  Wspólnika spółki partnerskiej.

KFCO Upadłość gospodarza

Postępowanie upadłościowe w upadłości gospodarczej

Założeniem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli, w jak największym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, to istnieje możliwość zachowania przedsiębiorstwa, gdy wierzyciele zostaną zaspokojeni równomiernie.

Ważną informacją jest fakt, iż jeśli przedsiębiorca nie posiada majątku na zaspokojenie wierzycieli i pokrycie kosztów, związanych z procesem upadłości, to wniosek zostanie oddalony przez Sąd. Nie wyczerpuje to jednak możliwości dalszych działań na drodze prawnej. Brak majątku, czy środków finansowych na pokrycie kosztów procesu, nie wyczerpuje jednak możliwości dalszych działań na drodze prawnej.

Jesteś przedsiębiorcą w takiej sytuacji? Myślisz, że nie ma dla już rozwiązania? Nasza kancelaria KFCO jest przeznaczona właśnie dla Ciebie.

Specjalizujemy się w upadłości gospodarczej jak i upadłości konsumenckiej. Naszych klientów, którzy znaleźli się w takim położeniu przeprowadzamy przez oba procesy upadłościowe. Ponieważ złożenie wniosku przez przedsiębiorcę bezpośrednio na upadłość konsumencką wiązałoby się z ryzykiem, że sąd oddali jego wniosek na skutek nie wywiązania się z obowiązku spoczywającego na przedsiębiorcy, jakim jest, wyczerpanie drogi postępowania upadłości gospodarczej. Jeśli masz pytania i chciałbyś się dowiedzieć więcej o procesie upadłości – zgłoś się do Nas!

Dokładnie zweryfikujemy Twoją sytuację i w optymalny sposób przeprowadzimy Cię przez zawiłe drogi postępowania upadłościowego.

Pamiętaj – upadłość to ratunek, a nie wstyd!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

Wybierz rodzaj konsultacji: