Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Pomimo wprowadzenia znacznego ułatwienia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie umorzenia niespłaconych w toku postępowania długów, koszty postępowania gospodarczego są nadal tak samo stosunkowo wysokie dla wszystkich przedsiębiorców.

Opłata od wniosku wynosi 1.000 zł, natomiast wysokość zaliczki na koszty postepowania, jakie ma uiścić dłużnik wynoszą 5.148,07 zł, co łącznie na sam początek daje kwotę 6.148,07 zł. Należy podkreślić, że ta druga kwota stanowi zaliczkę, a nie całkowity i pewny koszt postępowania. W toku sprawy sąd może wezwać do uiszczenia kolejnej zaliczki w wyższej kwocie niż „ryczałt” wpłacany przy złożeniu wniosku. Wszystko zależy bowiem od przebiegu postępowania.

Brak zapłaty zaliczki skutkuje wezwaniem do jej uiszczenia pod rygorem zwrotu wniosku. Gdy w masie upadłości nie ma płynnych funduszów na pokrycie kosztów, prawo upadłościowe przewiduje również m.in. możliwość zobowiązania największych wierzycieli do wpłaty zaliczki na pokrycie kosztów postępowania.

Należy też wskazać, że – jak w każdym postępowaniu – zawsze istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Zwolnienie obejmuje jednak wyłącznie koszty sadowe, a nie wszelkie wydatki związane z postępowaniem, w szczególności w zakresie spłaty wierzycieli.

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager