Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej, nawet w odpowiednim terminie nie powoduje, że przedsiębiorca może czuć się całkowicie bezpieczny. W pierwszej kolejności należy wskazać że wniosek nie zostanie uwzględniony, jeżeli zawiera braki formalne, a te – wobec znacznego obciążenia sądów sprawami upadłościowymi – wytykane są bardzo często. Poprawne sformułowanie i opracowanie przedmiotowego wniosku jest bardzo trudne.

Sąd odrzuci również wniosek, jeżeli:

  • przedsiębiorca ma dług wyłącznie wobec jednego wierzyciela;
  • gdy zobowiązania dłużnika przekraczają wartość jego majątku, ale stan ten utrzymuje się krócej, niż przez co najmniej 24 miesiące;
  • majątek pozostały dłużnikowi do dyspozycji jest niewystarczający do tego, by pokryć koszty przeprowadzenia postępowania upadłościowego;
  • dłużnik ma zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań;
  • gdy wniosek zostanie złożony w okresie przekraczającym 1 rok od daty śmierci przedsiębiorcy-dłużnika, który był osobą fizyczną.

 

Sąd według swojego uznania może też oddalić wniosek o upadłość gospodarczą w następujących przypadkach:

  • gdy majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub skarbowym czy hipoteką morską w stopniu na tyle dużym, iż pozostały majątek nie wystarczy na uregulowanie kosztów postępowania;
  • kiedy zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące, ale sąd uzna, iż w najbliższym czasie w danym przypadku nie istnieje zagrożenie, iż przedsiębiorca stanie się niewypłacalny.

 

Należy podkreślić, że powyższe sytuacje nie wyczerpują możliwości podjęcia dalszych działań na drodze prawnej!

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager