Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w ujęciu prawnym upadłość spółki a jej likwidacja to dwie różne rzeczy. Likwidacja spółki realizowana jest bowiem w oparciu o Kodeks spółek handlowych, a upadłość natomiast w oparciu o ustawę Prawo upadłościowe. Są to dwa różne sposoby zakończenia bytu prawnego spółki.

Upadłość ogłasza się w stosunku do firmy, która stała się niewypłacalna. Niewypłacalność to stan, w którym zaprzestaliśmy płacenia wymagalnych zobowiązań co najmniej przez 3 miesiące, a suma niewykonanych zobowiązań przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa, bądź gdy zobowiązania przekraczają wartość naszego majątku. Każdy niewypłacalny przedsiębiorca zobowiązany jest zgodnie z literą prawa do ogłoszenia upadłości! Zaznaczenia wymaga, że nie zawsze ogłoszenie upadłości firmy będzie wiązało się z jej rozwiązaniem, należy bowiem co do zasady zmierzać do zachowania dłużnego przedsiębiorstwa, jeżeli tylko jest to możliwe.

Likwidacja spółki co do zasady – w przeciwieństwie do ogłoszenia upadłości – jest dobrowolna i następuje przeważnie w wyniku decyzji podjętej przez wspólników. Do częstych powodów likwidacji spółki należy np. śmierć wspólnika, a nie niewypłacalność spółki.

Jeżeli spółka jest niewypłacalna, ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, a nie rozpoczynać czynności likwidacyjne. W innym przypadku, co do zasady korzystniejsze i szybsze jest przeprowadzenie likwidacji spółki.

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager