Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Co to jest plan restrukturyzacyjny? Jest to strategicznie opracowany dokument, w którym opisuje się m.in. środki restrukturyzacyjne. Są to działania, które mają pomóc wyjść dłużnikowi na prostą.

Jeśli wierzyciele zaakceptują plan restrukturyzacyjny, można zaproponować im umorzenie odsetek za opóźnienie, częściowe umorzenie zadłużenia, rozłożenie zobowiązań na korzystne raty czy przekazanie wierzycielom udziałów albo akcji twojej spółki w zamian za oddłużenie.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

 

Plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich informacji wymienionych w ust. 1 nie jest możliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu. Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia.

Prawidłowe przygotowanie planu restrukturyzacyjnego wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia, stąd zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych prawników. Przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do samodzielnego regulowania swoich zobowiązań nie zawsze jest prostym zadaniem. Będzie tak szczególnie wtedy, gdy liczba długów opiewa na naprawdę wysokie kwoty lub gdy dłużnik posiada sporą liczbę niespłaconych wierzycieli.

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager