Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Postępowanie restrukturyzacyjne znane jest Polskiemu systemowi prawnemu od dawna, jednak podlega ono ciągłym zmianom. Od stycznia do czerwca 2021 r. do sądów w całej Polsce wpłynęło łącznie aż 1,3 tys. spraw restrukturyzacyjnych. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 654, a dwa lata wcześniej – 773. Z danych resortu sprawiedliwości wynika również, że w tym roku samych uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych było 814. Prawie połowa uproszczonych postępowań kończy się przyjęciem układu przez wierzycieli, co zachęca do składania kolejnych wniosków.

Od dnia 1 grudnia 2021 roku zmieniają się przepisy w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w zasadzie wchodzi ono wprost do ustawy Prawo restrukturyzacyjne jako postępowanie o zatwierdzenie układu z pewnymi modyfikacjami. Zmiany formalnie wprowadzone zostały Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. 

Jakie zmiany czekają niebawem dłużników zagrożonych niewypłacalnością?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że to nadzorca sądowy sporządzi spis umów, jakimi związany jest dłużnik. Co więcej, postępowanie nie będzie mogło być wszczęte dla dłużników, którym umorzono jakiekolwiek postępowanie restrukturyzacyjne w ciągu ostatnich dziesięciu lat, chyba że umorzenie postępowania nastąpiło za zgodą wierzycieli.

Plan restrukturyzacyjny zostanie natomiast sporządzony przez nadzorcę układu wspólnie z dłużnikiem, co ułatwi i przyspieszy postępowanie. Możliwe będzie również wcześniejsze zawieszenie egzekucji oraz uchylenie zajęcia komorniczego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dłużników czeka kolejna, co do zasady korzystna zmiana przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager