Co to jest restrukturyzacja zadłużenia?

Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji zadłużenia w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Nasza Kancelaria już na wstępie dokona szczegółowej analizy kondycji finansowo-prawnej przedsiębiorstwa pod kątem restrukturyzacji, na którą składają się:

»  Aktualne umowy finansowe, w szczególności pożyczki, kredyty i leasingi
»  Umowy z kontrahentami,
»  Aktualnie zawarte ugody oraz porozumienia,
»  Całość dokumentacji księgowej firmy.

Zalety postępowania restrukturyzacyjnego

Założeniem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli, w jak największym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, to istnieje możliwość zachowania przedsiębiorstwa, gdy wierzyciele zostaną zaspokojeni równomiernie.

Ważną informacją jest fakt, iż jeśli przedsiębiorca nie posiada majątku na zaspokojenie wierzycieli i pokrycie kosztów, związanych z procesem upadłości, to wniosek zostanie oddalony przez Sąd. Nie wyczerpuje to jednak możliwości dalszych działań na drodze prawnej. Brak majątku, czy środków finansowych na pokrycie kosztów procesu, nie wyczerpuje jednak możliwości dalszych działań na drodze prawnej.

Na podstawie wieloaspektowej oceny sytuacji klienta, nasi eksperci przygotowują kompleksowe rozwiązania upadłościowe oraz naprawcze obejmujące:

  • Optymalizację formy lub struktury prawnej oraz majątkowej podmiotów gospodarczych
  • Przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego we wszystkich jego formach:

          » postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
          » postępowanie układowe,
          » przyspieszone postępowanie układowe,
          » postępowanie sanacyjne,
          » przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

  • Bezpośrednią reprezentacje klienta przed wierzycielami, oraz negocjacje warunków spłaty zadłużenia
  • Pomoc prawną przy zawieraniu układów ratalnych z wierzycielami publicznoprawnymi (ZUS, US, FGŚP), przy uwzględnieniu przepisów europejskich dotyczących pomocy publicznej
  • Obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności poprzez przygotowanie zgłoszeń wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, reprezentacji w Radzie Wierzycieli lub na Zgromadzeniach Wierzycieli, a także przed nadzorcami sądowymi, syndykami oraz komornikami. Aż do ukończenia całego procesu restrukturyzacyjnego.

We współpracy z najlepszymi specjalistami i największymi autorytetami z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego oraz ordynacji podatkowej, dajemy naszym klientom, możliwość wyjścia, nawet z najbardziej patowych sytuacji. Wielokrotnie udawało nam się zatrzymać licytacje komornicze, oraz uchronić majątek klienta przed egzekucją.

Jeśli sądzisz, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia – skontaktuj się z Nami, a przekonasz się, że Prawo może być po Twojej stronie.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

Wybierz rodzaj konsultacji: