Zwrot prowizji z kredytu – co orzekł TSUE?

Zwrot prowizji z kredytu – co orzekł TSUE?

Zgodnie z przepisami unijnymi (art. 16 dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego) i polskimi (art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim) każdy konsument, który zaciągnął kredyt konsumencki, czyli w wysokości nie większej niż 255 550 zł, może go spłacić przed upływem terminu.

Pojawiały się wątpliwości, jakie poniesione koszty musi mu zwrócić bank, np. czy wlicza się do nich część prowizji. Banki, a także część sądów, twierdziły, że art. 49 odnosi się do świadczeń zależnych od okresu kredytowania, czyli okresowych, np. odsetek, marży, itp.

W 2016 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy wydali stanowisko, w którym uznali, że chodzi o wszystkie koszty, w tym prowizję. W orzecznictwie wciąż jednak pojawiały się rozbieżności i sprawa trafiła do TUSE – bo polska ustawa to efekt wdrożenia dyrektywy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stanął po stronie konsumentów i orzekł, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego, kredytobiorcy należy się proporcjonalny zwrot poniesionych już kosztów.

W wyroku TSUE z 19 września 2019 roku czytamy:

„Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu”.

Kolejne banki godzą się z wrześniowym wyrokiem TSUE w sprawie zwrotu prowizji kredytowych. Do niedawna outsiderem był Santander Bank, który najwyraźniej próbował skonfrontować się z klientami w sądzie, choć i on zaczął oddawać kredytobiorcom pieniądze.

 

Co ostatecznie z prowizją?

W grudniu 2019 r. wyrok TSUE wsparł polski Sąd Najwyższy, który uznał, że uprawnienie konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu przy wcześniejszej spłacie obejmuje także prowizję.

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował, że nawet koszty, które poniosłeś na początku kredytowania podlegają częściowemu zwrotowi.

Taki wyrok ma sprawić, że twoje interesy będą lepiej chronione i zyskasz mocniejszą pozycję w negocjacjach z bankiem.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: