Zwrot prowizji od banku - na czym to polega?

Zwrot prowizji od banku - na czym to polega?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 roku, banki powinny zwracać klientom część poniesionych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Zapisy ustawy nie są jednak precyzyjne, przez co pozostawiają pole do interpretacji. Niektóre banki uważają, że zwrotowi nie powinna podlegać prowizja, bo nie jest ona bezpośrednio powiązana z okresem kredytowania.

 

STANOWISKO RZECZNIKA FINANSOWEGO I PREZESA UOKiK

W 2016 roku w tej sprawie wypowiedziały się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. Obie instytucje stoją na stanowisku, że prowizja powinna podlegać zwrotowi. Tak samo uważa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał w tej sprawie decyzję we wrześniu 2019 roku. Jak jednak wynika z sygnałów, które otrzymujemy od czytelników, nie wszystkie banki idą na rękę kredytobiorcom.

Już dnia 16 maja 2016 roku Państwowy urząd „Rzecznik Finansowy” i Prezes UOKiK wydali oświadczenie:

Konsument, który dokonał wcześniejszej spłaty zobowiązania kredytowego (również w formie konsolidacji lub przeniesienia go do innego banku) udzielonego na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.), ma prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu.

W praktyce do października/listopada 2019 odzyskanie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu było bardzo trudne (i kosztowne). Banki wygrywały sprawy w sądach.

Sytuacja od tego momentu jednak znacznie się poprawiła na korzyść kredytobiorców.

 

CO TO ZNACZY „SPŁACIĆ KREDYT PRZED TERMINEM”?

Spłaciłeś kredyt/pożyczkę przed terminem, jeśli przed dniem płatności ostatniej raty kredytu/pożyczki wskazanym w umowie nastąpiły:

  • całkowita spłata kredytu/pożyczki gotówką lub przelewem;
  • przeniesienie (refinansowanie) kredytu/pożyczki w tym samym banku/instytucji pożyczkowej;
  • przeniesienie kredytu/pożyczki do innego banku;
  • konsolidacja kredytu/pożyczki, czyli połączenie 2 i więcej kredytów/pożyczek w 1 nowy, „korzystny” kredyt/pożyczkę;
  • wznowienie, czyli wydłużenie okresu spłaty kredytu/pożyczki nową umową o kredyt konsumencki z dodatkową wypłatą gotówki.
Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: