Zwiększenie roli wierzyciela w procesie upadłościowym