Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 roku - co czeka dłużników?

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 roku - co czeka dłużników?

 • ustalenie istotnych uchybień w zachowaniu dłużnika nie będzie wyłączało oddłużenia,
 • o ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności,
 • ustalenie winy dłużnika będzie powodować wydłużenie planu spłaty wierzycieli do 7 lat, w miejsce maksymalnie 3 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika,
 • na etapie ogłaszania upadłości zrezygnowano z konieczności badania przez sąd winy dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności,
 • niewłaściwe zachowania dłużnika będą badane dopiero na etapie ustalenia planu spłat,
 • o zachowaniu dłużnika będą mogli wypowiedzieć się także wierzyciele i podjęta będzie decyzja, czy konieczna jest odmowa oddłużenia,
 • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o upadłość w uproszczonej procedurze – bez sędziego-komisarza. Ma to pozwolić odciążyć sądy od obsługi najprostszych spraw,
 • Ustawa przewiduje również możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami,
 • upadłość będzie mógł ogłosić również także mikroprzedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą!
 • wierzyciele będą zgłaszać swoje wierzytelności bezpośrednio do syndyka, co znacząco przyspieszy powstawanie list wierzytelności,
 • od 2020 roku sąd będzie ustalać, czy dłużnik zasługuje na umorzenie wszystkich swoich długów,
 • ochrona wierzyciela – Jeśli sąd uzna, że zadłużanie było celowe, wtedy umorzenie wierzytelność nie będzie możliwe,
 • warunkowe umorzenie niespłaconych długów bez konieczności wyznaczania planu spłaty na 5 lat.

 

Podsumowując, upadłość konsumencka będzie ogłaszana wobec każdego, kto popadł w stan niewypłacalności, bez względu na przyczynę! Sam fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie będzie jednak dawał gwarancji oddłużenia. Ustalenie winy dłużnika będzie miało wypływ na ustalenie okresu planu spłaty i możliwość umorzenia zobowiązań.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: