Zalety mediacji w sprawach gospodarczych

Zalety mediacji w sprawach gospodarczych

Sprawy sądowe z natury rzeczy są czasochłonne, drogie i w dodatku utrudniają codzienne prowadzenie biznesu. Naturalną konsekwencją sporów na tle ekonomiczno- prawnym jest z kolei generowanie znacznych kosztów i ich czasochłonność.

Należy przy tym liczyć się z możliwością utarty prestiżu, a co za tym idzie, także wizerunku oraz zaufania klientów i kontrahentów. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki spory w sprawach gospodarczych kosztują przedsiębiorców ok. 40 mld zł rocznie. Tym bardziej więc, kluczowy wydaje się być wybór właściwego sposobu rozwiązywania tego rodzaju konfliktów.

Atrakcyjną alternatywę stanowią dla nich mediacje, które gwarantują realną oszczędność czasu i pieniędzy.

Mediacja gospodarcza jest najbardziej efektywnym sposobem rozwiązywania sporów, gdyż osoby zainteresowane same decydują o jej ostatecznym wyniku, bez osobistego wkraczania na drogę sądową.

Klauzula mediacyjna

Klauzula mediacyjna jest formą zapobiegania przyszłym konfliktom (jeszcze na etapie zawierania konfliktu). Strony dołączają do umowy klauzulę mediacyjną w której zobowiązują się, że w przypadku zaistnienia sporu skorzystają z mediacji zanim skierują sprawę do sądu.

Warto pamiętać, że właściwie przygotowana i wprowadzona do umowy klauzula mediacyjna może uchronić przed powstaniem licznych konfliktów w przyszłości.

 

Zalety mediacji gospodarczej:

  • umożliwia stronom wypracowanie porozumienia w szybkim czasie, a nie wielu miesięcy czy lat, tak jak jest w przypadku rozstrzygnięcia sprawy przez sąd,
  • ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem,
  • jest najtańszą i najszybszą formą rozwiązywania konfliktów między przedsiębiorstwami,
  • rozwiązanie konfliktu za pomocą mediacji pozwalana na dalszą współpracę kontrahentów.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, o czym stanowi wprost art. 18315 § 1 k.p.c.

Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: