Warunki prawne eksmisji

Warunki prawne eksmisji

Jedną z najgorszych konsekwencji posiadania zadłużeń jest możliwa eksmisja z domu lub mieszkania. Sposób wszczęcia procedury eksmisyjnej zależy od okoliczności sprawy.

Niezależnie od tego w jakiej formie rozpocznie się sprawa o eksmisję, najważniejszą kwestią jest, aby nie zlekceważyć otrzymanej korespondencji, co pozwoli we właściwym czasie podjąć działania, które mogą uchronić przed utratą dachu nad głową.

Kogo nie można eksmitować?

Od 1 listopada do 31 marca nie usuwa się jednak z mieszkania osób mających wprawdzie orzeczony wyrok, ale bez wskazania innego lokalu, do którego nastąpi przekwaterowanie. Od tej zasady są jednak wyjątki. Ochrona nie obejmuje osób, w stosunku do których została orzeczona eksmisja z prawem do lokalu oraz stosujących przemoc w rodzinie, zakłócających spokój lub zajmujących lokal bez tytułu prawnego.

Lokal socjalny

Prawo wskazuje również grupy objęte specjalną ochroną, których nie można wyeksmitować bez zapewnienia im dostępu do lokalu socjalnego. Są to osoby szczególnie wrażliwe, czy to ze względu na stan zdrowia, wiek czy sytuację materialną, a więc:

  • kobiety w ciąży,
  • dzieci,
  • osoby niepełnosprawne i ubezwłasnowolnione, a także mieszkający z nimi opiekunowie,
  • obłożnie chorzy,
  • emeryci i renciści uprawnieni do otrzymywania pomocy społecznej,
  • bezrobotni.

W przypadku uwzględnienia pozwu sąd w wyroku eksmisyjnym ma obowiązek orzec czy osobie eksmitowanej przysługuje uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Nie trzeba zatem o to samemu wnosić.

Przy ustalaniu powyższego uprawnienia sąd będzie brał pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz szczególną sytuację materialną i rodzinną.

Uwaga! 

Eksmitowany ma zagwarantowany dostęp do komorniczych akt swojej sprawy.

Uwaga! 

Komornik może ukarać grzywną dłużnika, który składa fałszywe oświadczenie, np. kłamie, że nie ma się gdzie podziać. Grozi za to odpowiedzialność karna!

Komornik zawsze przeprowadza eksmisję na podstawie prawomocnego wyroku sądu

Komornik zawsze najpierw wzywa lokatora do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Dopiero po upłynięciu tego terminu, jeżeli eksmitowany nadal zajmuje lokal, komornik przystępuje do eksmisji, czyli opróżnienia lokalu z osób i rzeczy!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: