Upadłość rolnika – czy to w ogóle możliwe?

Upadłość rolnika - czy to w ogóle możliwe?

Nie wszystkie postępowania restrukturyzacyjne gospodarstwa rolnego kończą się sukcesem. Czy rolnik może więc ogłosić upadłość gospodarczą lub konsumencką?
Początkowo rolnik nie mógł ogłosić upadłości konsumenckiej. Jednak przepisy upadłościowe zmieniają się, cały czas są udoskonalane. Dlatego też w 2015 roku, kiedy miała miejsce nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, zmienił się również przepis dotyczący rolników.

W stanie prawnym istniejącym przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. nowelizującej m.in. ustawę – Prawo upadłościowe i naprawcze, poważne wątpliwości budziła możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Zgodnie bowiem z ówczesnym brzmieniem art. 6. pkt 5 Prawa upadłościowego i naprawczego, nie można było ogłosić upadłości „osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne”.

Obecnie każdy rolnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej, ma prawo ogłosić upadłość konsumencką.

Jeśli poza gospodarstwem rolnik zajmuje się także prowadzeniem firmy, wtedy może ubiegać się o upadłość przedsiębiorcy.

UPADŁOŚĆ GOSPODARCZA

W przypadku upadłości gospodarczej, na mocy art. 6 pkt 5 Ustawy Prawo Upadłościowe, ustawa dokonuje wyłączenia zdolności upadłościowej osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, nie będzie mógł ogłosić upadłości w trybie przewidzianym dla przedsiębiorców. Jednakże rolnik prowadzący działalność będzie uznany za przedsiębiorcę i jego upadłość regulować będą te same przepisy co upadłość gospodarczą.

UPADŁOŚĆ KONSUMECKA

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec rolnika – osoby fizycznej jest nieprowadzenie przez niego działalności gospodarczej (brak wpisu w rejestrze przedsiębiorców). Upadłość konsumencką stosuje się bowiem wobec wszystkich osób fizycznych, do których nie prowadzi się postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych, a więc zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

Obecnie więc każdy rolnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej, ma prawo ogłosić upadłość konsumencką.
O tym, który rodzaj upadłości jest korzystniejszy dla rolnika, piszemy w osobnym wpisie.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: