Upadłość konsumencka

CO TO JEST?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stali się niewypłacalni. Upadłość służy do tego, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli (np. banków, firm pożyczkowych, itp.).

 

ILE KOSZTUJE POSTĘPOWANIE?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu miejsca zwykłego pobytu Dłużnika w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na adres sądu. Wniosek powinien być opłacony – opłata wynosi tylko 30,00 zł.

 

JAKIE KOSZYŚCI DAJE OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

  • od chwili ogłoszenia upadłości wierzyciele nie mogą już nękać Dłużników
  • spłata części długu w wygodnych dla Dłużnika ratach – ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe. Jeżeli konsument będzie prawidłowo wykonywał ustalony plan spłaty to może liczyć na oddłużenie, czyli umorzenie części lub całości długu. Całkowite oddłużenie, bez ustalania planu spłaty, możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach
  • wszelkie egzekucje komornicze zostają umorzone
  • następuje wykreślenie z rejestru Dłużników
  • odsetki nie są dalej naliczane
  • Dłużnik na stałe uwalnia się od zobowiązań i rozpoczyna nowy etap życia bez długów!

 

O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ

Wraz z ogłoszeniem upadłości majątek upadłego staje się tzw. masą upadłościową, którą zarządza syndyk. Składniki masy upadłościowej co do zasady zostają spieniężone, a wierzyciele uzyskują częściowy zwrot przysługujących im wierzytelności. Gdy upadły nie posiada żadnego majątku, etap ten zostaje pomijany.

 

UWAGA!

W 2020 roku mają wejść w życie korzystne dla osób niewypłacalnych zmiany w prawie upadłościowym!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: