Upadłość konsumencka ogłoszona w innym kraju – skutki

Upadłość konsumencka ogłoszona w innym kraju – skutki

Na emigracji przebywa obecnie ok. 2,5 miliona Polaków. Gdzie bardziej opłaca się ogłosić upadłość? W Polsce, czy za granicą?

Możliwość ogłoszenia upadłości polskiego obywatela za granicą potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 listopada 2012 r. (sygn. C-116/11) w sprawie zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym poznańskiego sądu upadłościowego, gdzie Trybunał stwierdził jednoznacznie, że każda forma upadłości w jednym kraju członkowskim i jej skutki muszą być respektowane przez sądy upadłościowe innego kraju Unii Europejskiej.

Gwarantuje to również unijne rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000. Możliwość ogłoszenia upadłości w którymś z krajów członkowskich UE obowiązuje nawet wtedy, gdy nasz rodak nie może spodziewać się oddłużenia przez upadłość w swoim macierzystym kraju. Skutki wszczęcia postępowania w jednym z krajów europejskich mają swoją moc w państwie, z którego pochodzi dłużnik.

Co z majątkiem?

Każdy krajowy porządek prawny państw członkowskich UE przewiduje przeprowadzenie likwidacji  majątku dłużnika. Działa tam organ, którego zadaniem jest spieniężenie majątku upadłego z przeznaczeniem na zaspokojenie kosztów postępowania i roszczeń wierzycieli.

Właściwość Sądu

Niekiedy sąd może nie mieć uprawnień do rozpoznawania i rozstrzygania danej sprawy. Sąd będzie dokładnie badał swoją jurysdykcję, co znaczy, że będzie sprawdzał, czy w danym państwie znajduje się rzeczywisty ośrodek interesów życiowych dłużnika. Oznacza to, że nie wystarczy przyjechać do konkretnego kraju albo przebywać tam kilka tygodni, oczekując, że to umożliwi ogłoszenie upadłości.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: