Upadłość konsumencka - krok po kroku

Upadłość konsumencka - krok po kroku


Jak wygląda proces dochodzenia do upadłości konsumenckiej? Co dzieje się po ogłoszeniu upadłości?

 

 • ETAP PRZEDSĄDOWY
 1. Przeprowadzenie analizy, czy spełniasz warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 2. Zbieranie danych, dokumentów, zaświadczeń
 3. Przygotowanie wniosku we współpracy ze specjalistami

 

 • ETAP SĄDOWY
 1. Złożenie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości
 2. Analiza formalna wniosku
 3. Odrzucenie albo zwrot wniosku – od tych decyzji przysługuje zażalenie
 4. Wyznaczenie rozprawy i wezwanie na nią konsumenta
 5. Wyznaczenie posiedzenia niejawnego
 6. Wydanie decyzji merytorycznej
 7. Oddalenie wniosku – od tej decyzji również przysługuje zażalenie
 8. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 

 • ETAP PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI
 1. Sąd wyznacza syndyka
 2. Upadły posiada majątek i jest w stanie wykonywać plan spłaty
 3. Upadły nie posiada majątku, ale jest w stanie wykonywać plan spłaty
 4. Upadły ani nie posiada majątku, ani nie jest w stanie wykonywać planu spłaty
 5. Syndyk ustala listę wierzytelności
 6. Sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności à po tym etapie Sąd może już oddłużyć Konsumenta lub à
 7. Syndyk likwiduje majątek konsumenta i z uzyskanych środków spłaca wierzycieli
 8. Sąd ustala plan spłaty
 9. Upadły wykonuje plan spłaty
 10. Po wykonaniu planu spłaty Sąd oddłuża Upadłego

 

Sąd zakończy postępowanie bez oddłużenia Upadłego, gdy Upadły nie będzie współpracował z syndykiem, nie będzie wykonywał swoich obowiązków albo któraś z negatywnych przesłanek ujawni się po ogłoszeniu upadłości.

 

Nasza Kancelaria będzie Cię wspierać na każdym etapie postępowania upadłościowego. Pamiętaj, że czasem brak jednego dokumentu może spowodować oddalenie wniosku, więc warto powierzyć swoją przyszłość specjalistom!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: