Upadłość konsumencka - konsekwencje dla rodziny upadłego

Upadłość konsumencka - konsekwencje dla rodziny upadłego

Wielu zadłużonych obawia się, czy prywatne zobowiązania wpłyną na jego rodzinę.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI A ODZIEDZICZENIE DŁUGÓW

Jeżeli otwarcie spadku, czyli śmierć spadkobiercy, nastąpiła po ogłoszeniu upadłości, to upadły nie składa już w takim przypadku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W momencie ogłoszenia upadłości utracił on przecież prawo do zarządzania swoim majątkiem. Spadki otwarte po dniu ogłoszenia upadłości wchodzą automatycznie do masy upadłości z tak zwanym „dobrodziejstwem inwentarza”.

Jeżeli zatem śmierć spadkodawcy nastąpiła po ogłoszeniu upadłości przez dłużnika – spadkobiercę, wówczas nie składa on już oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, bowiem wcześniej utracił zarząd swojego majątku. W tej sytuacji spadek wchodzi do masy upadłościowej z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że do masy upadłościowej wejdzie majątek, który pozostał po spłaceniu ewentualnych zobowiązań zmarłego spadkodawcy.

Jeżeli natomiast zadłużenie spadkodawcy przekracza wartość jego majątku, wówczas zadłużenie nie wchodzi do masy upadłościowej. Ani dłużnik, ani syndyk masy upadłościowej nie mogą w żadnych okolicznościach odrzucić spadku.

Jeżeli śmierć spadkodawcy (otwarcie spadku) nastąpiła przed ogłoszeniem upadłości, dłużnik jeszcze nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a nie upłynął jeszcze termin sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku na złożenie takiego oświadczenia – spadek automatycznie wchodzi w skład masy upadłościowej z dobrodziejstwem inwentarza.

Podobnie jak w sytuacji otwarcia spadku po ogłoszeniu upadłości, syndyk nie składa oświadczenia, a spadku nie można odrzucić. Natomiast w przypadku złożenia przez dłużnika oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku przed ogłoszeniem upadłości, pozostaje ono ważne.

JAK OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI WŁYWA NA SYTUACJĘ WSPÓŁMAŁŻONKA?

Najważniejszą kwestią przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej dla osób pozostających w związku małżeńskim jest fakt, że od momentu jej ogłoszenia automatycznie, z mocy prawa powstaje między nimi rozdzielność majątkowa.

W praktyce oznacza to, że od momentu ogłoszenia upadłości, każdy z małżonków będzie posiadał swój własny osobisty majątek. Dotychczasowy majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej. Nie można dokonać jego podziału. Zostanie więc utracony i przeznaczony na rzecz spłaty długów.

Planując złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, małżonkowie powinni bardzo skrupulatnie i rozsądnie przeanalizować konsekwencje związane z podjęciem takiej decyzji.

Przede wszystkim małżonek upadłego ma jednak prawo zgłosić sędziemu-komisarzowi wierzytelność w majątku wspólnym z tytułu swojego udziału. Na mocy art. 43 § 1 k.r.o. przyjmuje się, że udziały małżonków są równe, a tym samym roszczenie współmałżonka odpowiadać będzie połowie wartości majątku dorobkowego.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: