Umorzenie długów w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Umorzenie długów w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Umorzenie długów w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest największą zachętą dla dłużników. W obowiązującym stanie prawnym, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej co do zasady zawsze -w niektórych sprawach szybciej, w niektórych później- dochodzi w końcu do umorzenia wszystkich długów naszych Klientów.

Były dłużnik rozpoczyna wtedy nowe życie z czystą kartą.

Najczęściej do umorzenia długów dochodzi po prawidłowym wykonaniu planu spłaty, czyli spłaceniu kwot ustalonych przez Sąd w dogodnych dla dłużnika ratach. Obecnie Sądy ustalają jeszcze plan spłaty na okres maksymalnie trzech lat. Po wejściu w życie nowelizacji Prawa upadłościowego okres te wydłuży się ponad dwukrotnie.

Umorzenie długów od marca 2020 r.

Po wejściu w życie nowelizacji, Sąd, w szczególnych przypadkach, będzie mógł stwierdzić, że zobowiązania upadłego nie zostaną umorzone. Będzie tak się działo w szczególnie rażących sytuacjach, tzn. np. kiedy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych wierzytelności.

Wprowadzono również instytucję fakultatywnego umorzenia długów z okresem zawieszenia do 5 lat.

Znacznie większy wpływ na decyzję sądu będą mieli również wierzyciele w kwestii oddłużenia dłużnika poprzez umorzenie długów pozostałych po spłacie planu spłaty.

Bez zmian pozostają rodzaje zobowiązań niepodlegające umorzeniu, np. o charakterze alimentacyjnym, naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa oraz wynikające z rent w ramach odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: