Skutki likwidacji gospodarstwa rolnego

Skutki likwidacji gospodarstwa rolnego

Gospodarstwu rolnemu, które wpadło w spiralę zadłużenia, najczęściej grozi likwidacja.

 

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, a jednocześnie prowadzącą gospodarstwo rolne i podlegająca z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) posiada zdolność upadłościową jako konsument.

 

Benefity wynikające z ubezpieczenia w KRUS

Rolnik wobec, którego została ogłoszona upadłość, skutkująca zakończeniem prowadzenia gospodarstwa rolnego, ma prawo zachować benefity wynikające z ubezpieczenia w KRUS. W tym celu konieczne jest wykazanie, że od rozpoczęcia opłacania składek do likwidacji gospodarstwa upłynęło 12 lat i 6 miesięcy oraz złożenie wniosku do właściwego oddziału KRUS o objęcie ubezpieczeniem, jeżeli rolnik nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W wypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – niektóre gospodarstwa rolne mają taką formę – członkowie zarządu zwalniają się z odpowiedzialności cywilnej, karnej czy ryzyka nałożenia na nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą zwolnić się z odpowiadania prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Dają sobie także szansę na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Restrukturyzacja

Dzięki restrukturyzacji dłużnicy mają natomiast możliwość uratowania gospodarstwa rolnego, zyskują czas, nie zajmują się gorączkowym łataniem dziur, tylko mogą spokojnie prowadzić biznes.

Więcej o restrukturyzacji gospodarstwa rolnego piszemy w osobnym wpisie.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: