Restrukturyzacja

CO TO JEST?

Restrukturyzacja spółki czy też restrukturyzacja działalności gospodarczej bardzo często ratuje firmę przed upadłością. M. Blatz i S. Haghani zdefiniowali ją jako „celowy proces zorientowany na zabezpieczenie przetrwania przedsiębiorstwa w krótkim terminie oraz odbudowy jego konkurencyjności na rynku”.

 

JAKIE SĄ SPOSOBY RESTRUKTURYZACJI?

Istnieją cztery sposoby restrukturyzacji – jeden pozasądowy i trzy sądowe:

 • o zatwierdzenie układu – postępowanie pozasądowe prowadzone przed doradcę restrukturyzacyjnego, a układ ostatecznie jest zatwierdzany (lub nie) przez sąd;
 • przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
 • układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
 • sanacyjne (najbardziej złożone) – umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Wybór właściwego postępowania zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

 

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI?

 • wszelkie egzekucje są wstrzymane a nowe postępowania nie mogą być wszczynane,
 • Wierzyciele nie tracą zaufania do firmy,
 • pozyskanie finansowania lub zredukowanie zadłużenia, które pozwoli firmie odzyskać płynność finansową,
 • możliwość pozyskania pomocy publicznej,
 • ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą,
 • uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami!

 

KIEDY NALEŻY ZACZĄĆ DZIAŁAĆ?

Czasem jednak na restrukturyzację może być już zbyt późno. Dlatego jeśli Twoja firma jest w kłopotach finansowych, nie czekaj, aż sytuacja się pogorszy. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym przedsiębiorca powinien złożyć wniosek nie tylko wtedy, gdy jest już niewypłacalny, ale również wtedy, gdy występuje realne zagrożenie niewypłacalności firmy. NIEZWŁOCZNIE ZGŁOŚ SIĘ WTEDY DO NAS!

 

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: