Restrukturyzacja a upadłość

Restrukturyzacja a upadłość

– obowiązki dłużnika:

Restrukturyzacja

  • wskazania i wydania syndykowi całego majątku
  • wydania syndykowi dokumentów dotyczących jego działalności, majątku oraz rozliczeń (w szczególności ksiąg rachunkowych, innych dokumentów prowadzonych dla celów podatkowych, korespondencji)
  • udzielania sędziemu- komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących majątku

 

Upadłość

  • udzielania sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu bądź zarządcy wszelkich potrzebnych wyjaśnień
  • udostępniania dokumentów dotyczących jego przedsiębiorstwa i majątku
  • umożliwiania nadzorcy sądowemu bądź zarządcy zapoznania się z przedsiębiorstwem dłużnika, w szczególności z jego księgami rachunkowymi

 

Restrukturyzacja firmy docelowo służy uniknięciu upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami. Restrukturyzacja firmy jest rozwiązaniem, z którego warto skorzystać szczególnie w początkowej fazie problemów z płynnością finansową.

 

Upadłość firmy powinna być prowadzona w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zaspokoić wierzycieli, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Zadłużone przedsiębiorstwo może skorzystać też z tzw. pre-packu (przygotowanej likwidacji w upadłości) lub w postępowaniu upadłościowym zawrzeć z wierzycielami układ. O ile w przypadku restrukturyzacji nie ma mowy o konkretnym terminie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowanie, o tyle w przypadku upadłości przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie wniosku od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: