PRE-PACK

CO TO JEST PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA?

Przygotowana likwidacja, tzw. pre-pack to ogłoszenie upadłości przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa. Polega ona na sprzedaży części, bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników zainteresowanemu, wcześniej odnalezionemu inwestorowi, na warunkach ustalonych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

 

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z LIKWIDACJI PRE-PACK?

 • przedsiębiorstwo nie ulega likwidacji,
 • następuje oddłużenie przedsiębiorstwa,
 • unikasz długotrwałego i kosztownego postępowania upadłościowego,
 • masz szansę utrzymać miejsca pracy, zachować renomę i klientów,
 • przedsiębiorstwo nie wstrzymuje swojej działalności!

 

JAK WYGLĄDA CAŁY PROCES?

 • złożenie wniosku do Sądu wraz z opisem i oszacowaniem objętego nim składnika majątku sporządzone przez biegłego sądowego,
 • wniosek powinien wskazywać przynajmniej osobę nabywcy i cenę,
 • Sąd bada, czy zaproponowana cena nabycia przedsiębiorstwa nie jest niższa od kwoty możliwej do uzyskania w klasycznie prowadzonym postępowaniu upadłościowym,
 • sąd może uwzględnić wniosek o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego albo go oddalić,
 • gdy wniosek zostanie oddalony, Sąd działa dalej jak w klasycznym postępowaniu,
 • gdy wniosek zostanie uwzględniony, sąd zatwierdza warunki sprzedaży, wskazując co najmniej cenę oraz nabywcę.

 

JEŻELI ZASTANAWIASZ SIĘ NA PRZEPROWADZENIEM LIKWIDACJI PRE-PACK, KONIECZNIE SKONSULTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM à

koniecznym jest, by prawidłowo wycenić wartość Twojego przedsiębiorstwa i poczynić odpowiednie uzgodnienia z inwestorem, aby Sąd nie oddalił Twojego wniosku.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: