Pre-pack w 2020 roku

Pre-pack 2020
 • Pre-Pack polega na tym, że sam upadły wskazuję nabywcę swojego przedsiębiorstwai wnosi o dokonanie sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorcy na rzecz wskazanego nabywcy po ustalonej przez Strony cenie
 • Pre-pack polega na tym, że wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości składa się oferty na zakup majątku dłużnika
 • Pre-pack funkcjonuje w polskim porządku prawnym ok. 3 lata
 • po zmianach, które wejdą w życie 24 marca 2020 r., procedura pre-pack ma być bardziej elastyczna
 • zmiany mają na celu realizację transparentności i maksymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli

 

Najważniejsze nowości:

 

 1. obowiązek wnioskodawcy do dołączenia do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dowodu wpłaty przez nabywcę;
 2. obowiązek wnioskodawcy do złożenia do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży listy znanych mu zabezpieczeń dokonanych na majątku, którego wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem adresów wierzycieli i odpisu wniosku wraz z załącznikami dla wierzycieli zabezpieczonych na majątku;
 3. wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może dotyczyć więcej niż jednego nabywcy – w obecnym stanie prawnym, dłużnik składający wniosek o ogłoszenie upadłości wskazywał tylko jednego nabywcę;
 4. obligatoryjne ustanowienie przez sąd tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządcy przymusowego;
 5. wydłużenie terminu do złożenia wniosku o „pre-pack” – wniosek będzie można złożyć w toku całego postępowania o ogłoszenie upadłości;
 6. uprawnionym do złożenia będzie dłużnik – nawet jeżeli to nie on złożył wniosek o ogłoszenie upadłości;
 7. obowiązek wpłaty wadium przez nabywcę w wysokości 1/10 oferowanej ceny;
 8. złożenie wniosku będzie podlegało obwieszczeniu.
Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: