Prawo karne gospodarcze

JAKIE PRZESTĘPSTWA ZALICZAMY DO WHITE COLLAR CRIMES?

Zagadnienie White Collar Crime jest zagadnieniem niezwykle trudnym. Warto choćby wskazać szereg przestępstw gospodarczych kwalifikowanych jako znajdujących się w tej grupie, są to m.in.:

 • oszustwa kapitałowe i ubezpieczeniowe
 • wyłudzenia kredytów i dotacji
 • wyłudzanie zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)
 • pranie pieniędzy
 • działanie na szkodę spółki i jej wierzycieli

Jak widać przestępstwa z tej grupy nie stanowią zwykłych zdarzeń jak w przypadku klasycznego przestępstwa. W przypadku napaści rabunkowej przecież zestawiamy jedynie zdarzenie z przepisem prawa i wyrokujemy.

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego (white-collar crime), w tym spraw dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek. Zapewniamy ocenę ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego z perspektywy prawnokarnej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowań karnych oraz karno–skarbowych przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego.

 

GŁÓWNE POLA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

 • doraźne doradztwo prawne w zakresie przestępstw gospodarczych stypizowanych w Kodeksie karnym i nie tylko;
 • pomoc w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń;
 • gromadzeniu materiału dowodowego;
 • doradztwo mające na celu zapobieganie lub minimalizację ryzyka wystąpienia postępowań, karnych, w przypadku oskarżeń kierowanych pod adresem naszych klientów;
 • reprezentacja w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie Prawa zamówień publicznych,
 • reprezentowanie osób prawnych oraz osób fizycznych w śledztwach i postępowaniach sądowych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, a także o inne rodzaje czynów zabronionych;
 • współpraca z rzeczoznawcami, biegłymi i detektywami.

 

UWAGA!

Wbrew pozorom, przestępstwa gospodarcze są w naszym kraju surowo karane. Warto wszelkie decyzje konsultować z prawnikiem, gdyż często możesz nawet nie wiedzieć, że popełniasz przestępstwo!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: