Postanowienie o odmowie ogłoszenia upadłości - co dalej

Postanowienie o odmowie ogłoszenia upadłości - co dalej

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką nie oznacza, że dłużnik nie może uzyskać oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego. Co do zasady, oznacza ono, że sąd nie znalazł podstaw do ogłoszenia upadłości stwierdzając brak niezbędnych do tego przesłanek.

Dłużnik może wnieść zażalenie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień i jego bieg zaczyna się od dnia doręczenia postanowienia, jeśli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, lub od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem, jeżeli wcześniej został złożony odpowiedni wniosek.

Należy wskazać, że sąd okręgowy nie ma możliwości ogłoszenia upadłości. Sąd drugiej instancji może m.in.:

  1. uchylić postanowienie, które zostało zaskarżone i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania;
  2. oddalić zażalenie;
  3. odrzucić zażalenie.

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką nie jest zatem zamknięciem drogi do uzyskania oddłużenia w ramach upadłości.

W kontekście zażalenia na ewentualne oddalenie wniosku należy pamiętać o terminach i opłacie od zażalenia w kwocie 200 zł – wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, składany przed Sąd I instancji, wymaga opłaty w wysokości 30 zł.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: