Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej


W najprostszym rozumieniu jest to szary Kowalski, który nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli nie jest przedsiębiorcą. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie figuruje jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Według prawa restrukturyzacyjnego upadłość konsumencką mogą ogłosić:

→ osoby fizyczne, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej;

→ osoby fizyczne, które mają ZAMKNIĘTĄ działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku upadłościowego;

→ wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytariusze spółki komandytowej, komandytariusze lub akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej jeśli nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej;

→ osoby, które przestały być: wspólnikami spółki jawnej, komplementariuszami spółki komandytowej, partnerami spółki partnerskiej lub komplementariuszami spółki komandytowo – akcyjnej na minimum rok przed złożeniem wniosku upadłościowego

Oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach postępowania upadłościowego:

→  po wykonaniu planu spłaty wierzycieli przez upadłego dłużnika;

→ po wydaniu postanowienia o zakończeniu prowadzenia postępowania upadłościowego, w przypadku, gdy Sąd nie nałożył plany spłaty na upadłego, ponieważ jego sytuacja finansowa nie pozwala mu dokonać żadnych spłat w ramach planu spłaty wierzycieli;

→ po uchyleniu planu spłaty wierzycieli, w przypadku, gdy upadły straciła możliwość realizacji planu spłaty wierzycieli na skutek przyczyn niezależnych od niej.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: