Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości rolnej w toku postępowania upadłościowego