Możliwość zawarcia ugody z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym

Zawieranie ugód z wierzycielami nie zawsze jest korzystne. Często wierzyciele, których należności są na skraju przedawnienia występują do dłużników z propozycją ugodową. Zależy im na tzw. uznaniu długu, które przerywa bieg przedawnienia!

Zawsze staraj się zorientować, czy roszczenie Twojego wierzyciela nie zmierza ku przedawnieniu. Co do zasady termin przedawnienia w takiej sytuacji wynosi trzy lata. Jeżeli stwierdzisz, że roszczenie może być lub zaraz będzie przedawnione, najlepiej będzie, jeśli skonsultujesz się z prawnikiem. Na spotkanie zabierz komplet dokumentów.

Co to jest układ z wierzycielami?

Zawieranie ugód z wierzycielami jest bardziej popularne w postępowaniu restrukturyzacyjnym niż w upadłości konsumenckiej. W postępowaniach restrukturyzacyjnych zawierane są tzw. układy –  swoiste porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, które – o ile spełnia wymogi prawne – są zatwierdzane przez sąd. Przedsiębiorca zagrożony upadłością, jako skutkiem pogorszenia się warunków rynkowych, może skutecznie doprowadzić do restrukturyzacji swojej firmy. Uniknie jej likwidacji wówczas, gdy zawrze układ z wierzycielami. Dlatego ma prawo domagać się, aby sąd ogłosił jego upadłość z możliwością zawarcia układu.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: