Koronawirus a upadłość gospodarcza

Koronawirus a upadłość gospodarcza

Koronawirus to jednak nie tylko poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców naszego globu, ale także poważne zagrożenie dla gospodarki. Niewątpliwie pandemia doprowadzi do naruszenia płynności finansowej wielu przedsiębiorców.

Najbardziej wyeksponowaną na straty jest branża turystyczna, a także pozostałe branże w sektorze usług. Również zagrożenie łańcucha dostaw jest bardzo niebezpieczne dla płynności firm obracających już nie tylko towarami z Chin. Ograniczenie importu i eksportu towarów nie pozostanie bez wpływu na wydolność finansową polskich firm.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, iż niezależnie od skutków epidemii, w przypadku utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych są zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Prawo upadłościowe stwarza domniemania, które przy badaniu płynności przedsiębiorstwa pozwalają na określenie momentu powstania stanu niewypłacalności. Zgodnie z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Generalnie można zatem powiedzieć, iż po upływie trzech miesięcy od nieuregulowania drugiego z kolei zobowiązania pieniężnego, przedsiębiorca znajduje się już w stanie niewypłacalności.

Przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności finansowej powinni zawczasu podjąć odpowiednie działania. W niektórych przypadkach klauzula siły wyższej w umowie albo sądowa zmiana kontraktu (rebus sic stantibus) może w obecnej sytuacji uchronić przed niewypłacalnością.

Zaniechanie obowiązku terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości może być dla przedsiębiorcy bardzo dotkliwe. Na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzycieli narażają się w szczególności członkowie kadry zarządzającej.

Być może od upadłości ochroni firmę poważna rozmowa z księgowym, przeanalizowanie grożących kar umownych, podjęcie negocjacji kontraktów oraz przeanalizowanie złożenia wniosku o restrukturyzację, dlaczego aby nie zbankrutować, warto podjąć wszelkie możliwe działania jak najwcześniej.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: