Upadłość konsumencka - konsekwencje dla rodziny upadłego