Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać zwrot prowizji bankowej?

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać zwrot prowizji bankowej?

Zwrot bankowy może otrzymać konsument, który zawarł z bankiem umowę kredytu. Mówiąc najogólniej: konsumentem jesteś wówczas, gdy działasz w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, przykładowo kupujesz sprzęt AGD do domu.

Te zasady reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z grudnia 2011 r., a konkretnie art. 49. A mówi on, że w przypadku wcześniejszej spłaty klientom należy się proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów związanych z udzieleniem i obsługą kredytu (wyjątkiem są koszty notarialne). Chodzi m.in. o odsetki, składki na poczet ubezpieczenia kredytu, ale również o prowizję za udzielenie kredytu.

Mówiąc prościej, jeżeli zaciągnęliśmy kredyt na 10 lat, a spłaciliśmy go po 2 latach (1/5 okresu, na jaki był rozłożony), to oznacza, że spłaciliśmy kredyt i 80% prowizji oraz innych kosztów wcześniej i należy nam się zwrot. Dla przykładu, jeżeli bank policzył 10 tys. zł prowizji, to należy nam się w tym przypadku 8 tys. zł zwrotu.

Polska ustawa o kredycie konsumenckim, podobnie jak umowę kredytu, każe traktować m.in. umowę pożyczki i umowę o kredyt odnawialny. To oznacza, że również tego rodzaju umowy obejmują przepisy o zwrocie bankowym.

To, że banki zaczęły rozliczać się z klientami ze „starych” kredytów konsumenckich, jest zasługą wrześniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Przez lata banki były bowiem głuche na apele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego – instytucji, które przypominały, jak należy postąpić w przypadku, gdy klient spłaca kredyt – kwalifikowany jako konsumencki – przed terminem.

Podsumowując, konsument może się starać o zwrot prowizji, jeżeli:

  1. Zawarł umowę o kredyt konsumencki (pożyczkę) po 18 grudnia 2011 roku (wtedy weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim);
  2. Kwota kredytu nie przekraczała 255 550 zł, a sam kredyt został udzielony konsumentowi (nie na firmę);
  3. Nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego, poprzez własne środki ,konsolidację lub przeniesienie do innego banku;
  4. Bank pobrał prowizję, lub doliczył inne koszty które wliczył do kredytu.

Zwrot prowizji w przypadku kredytów spłaconych zazwyczaj realizowany jest na wniosek klienta.

Osoba, która zaciągnęła kredyt gotówkowy, ma ograniczony czas na zgłoszenie reklamacji do banku – wynosi on 6 lat od momentu wcześniejszej spłaty kredytu, co wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego.

Jeśli złożysz stosowny wniosek wcześniej, szybko otrzymasz zwrot pieniędzy, a przy okazji unikniesz niepotrzebnego stresu, że nie zmieścisz się w wyznaczonym czasie.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: