Jak wygląda współpraca z syndykiem?

Jak wygląda współpraca z syndykiem?
 • Syndyk jest samoistnym organem postępowania upadłościowego.
 • Powoływany jest przez sąd i odpowiada za zarząd i likwidację majątku dłużnika.
 • Od dnia ogłoszenia upadłości przejmuje w zarząd majątek osoby bądź przedsiębiorstwa, wobec których sąd tę upadłość ogłosił.
 • O przejęciu zarządu majątku dłużnika syndyk powiadamia wierzycieli, komornika i bank dłużnika.
 • Do obowiązków syndyka należy odpowiednie zabezpieczenie masy upadłościowej przed uszkodzeniem lub przywłaszczeniem.
 • Jeżeli majątek, wchodzący w skład masy upadłościowej, ma nieuregulowaną sytuację prawną, na syndyku spoczywa obowiązek rozwiązania tego problemu.

 

Pierwsze spotkanie z syndykiem będzie miało na celu ustalenie przez ten organ składu masy upadłości.

 

 • Syndyk dokona tego poprzez sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu należności.
 • W spisie inwentarza syndyk ujmuje prawa, ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych.
 • Oczywiście zasadą numer jeden tego etapu postępowania jest rzetelna współpraca z syndykiem i wyjawienie przez dłużnika wszystkich składników majątku. Jeżeli dłużnik będzie zatajał składniki majątku, to postępowanie zakończy się umorzeniem bez możliwości jakiegokolwiek oddłużenia.
 • W interesie dłużnika leży również wskazanie wszystkich zaległości, tylko wówczas bowiem będą one podlegały umorzeniu (wykaz zadłużenia zawiera już jednak wniosek o ogłoszenie upadłości).
 • Spis inwentarza ma na celu pełną inwentaryzację majątku konsumenta.
Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: