W jakiej sytuacji można starać się o upadłość gospodarczą? Kto składa taki wniosek i w jakim terminie?

Przedsiębiorcy bardzo często zastanawiają się, kiedy ciąży na nich ustawowy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej, a także jakie warunki muszą zaistnieć, aby wniosek spełniał kryteria formalne.

Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest fakt powstania niewypłacalności dłużnika. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, a opóźnienie przekracza trzy miesiące.
Jednak w niektórych okolicznościach fakt zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorcy nie będzie skutkował ogłoszeniem jego upadłości. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przez przedsiębiorcę jego zobowiązań nie przekroczy terminu trzech miesięcy, a łączna suma zobowiązań, które nie zostały wykonane nie przekroczy 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa. W takich okolicznościach sąd ma prawo oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.

W sytuacji kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że oddalenie wniosku przez sąd będzie mogło spowodować pokrzywdzenie wierzycieli, bądź nie wykonywanie zobowiązań ma charakter trwały,  sąd będzie jednak musiał ogłosić upadłość gospodarczą.
Trzeba także pamiętać, że do złożenia wniosku w procesie upadłości gospodarczej uprawniony jest dłużnik jak i również każdy z jego wierzycieli. Fakt ten jest niesamowicie istotny, w przypadku, gdy dłużnik ma do czynienia z agresywną postawą wierzycieli, ponieważ w sytuacji, gdy któryś z nich uprzedzi dłużnika przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej, tracimy kontrolę nad procesem postępowania.

Postępowanie upadłościowe, jest jednym z bardziej zawiłych postępowań prawnych, gdzie jeden błąd formalny może pogrążyć nawet najlepszy wniosek, dlatego też warto skorzystać z opieki specjalistów.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: