Czy można wyjść z bankructwa?

Czy można wyjść z bankructwa

Najbardziej znaną metodą jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym zatem jest upadłość konsumencka? Według zapisów ustawy Prawo upadłościowe upadłością konsumencką nazywa się postępowanie przed sądem upadłościowym, na którym sąd orzeka niewypłacalność osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że przeciętny Kowalski, wobec którego sąd orzeknie upadłość konsumencką, zarabia zbyt mało, aby zapłacić za niezbędne do życia produkty i spłacać swoje długi, lub z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. choroba, nie jest w stanie regulować zobowiązań.

Gdyby udało ci się uzyskać status upadłego, sąd określi przystępną ratę na poczet zadłużenia. Może to być np. 200 zł lub 500 zł miesięcznie. Nie ma w tym wypadku znaczenia łączna wysokość zadłużenia, także w sytuacji, kiedy przekroczyło ono kwotę kilku milionów złotych – rata spłaty będzie dostosowana do twoich możliwości.

Celem takiego postępowania jest oddłużenie obywatela, aby mógł skorzystać z pomocy w spłacie długów, uregulować je na preferencyjnych zasadach i rozpocząć budowanie swojego życia od początku. Podczas postępowania upadłościowego sąd może orzec całkowite lub częściowe umorzenie długu, jednak dotyczy to jedynie długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Sąd ma możliwość przeprowadzenia postępowania upadłościowego na dwa sposoby:

  • w sposób niejawny, na zamkniętym posiedzeniu bez udziału dłużnika – w tym wypadku podejmuje decyzję w oparciu o złożone przez konsumenta dokumenty,
  • w sposób jawny, na drodze rozprawy sądowej, na której dłużnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień przed sądem na okoliczności, o których napisał w swoim wniosku.

Nowelizacja 2020 wprowadziła nową możliwość rozwiązania sytuacji upadłościowej, a mianowicie porozumienie z wierzycielami bez ogłoszenia upadłości. O zastosowaniu takiej drogi decyduje sąd po przeanalizowaniu wniosku konsumenta. Jeśli zapadnie decyzja o podjęciu negocjacji, rolę negocjatora przejmie osoba, która znajduje się na liście doradców restrukturyzacyjnych.

Wyjście z długów warto zaplanować – spróbuj:

  • umorzyć część lub całość odsetek naliczonych od kwoty głównej bądź wstrzymać naliczanie dalszych odsetek – w ten sposób po prostu zaoszczędzisz;
  • nakłonić wierzyciela do wycofania sprawy z sądu lub kancelarii komorniczej – sądowy nakaz zapłaty czy egzekucja komornicza oznaczają dla Ciebie dodatkowe, niemałe koszty;
  • podpisać z wierzycielami ugody – dopilnuj, by w treści porozumienia znalazły się wszystkie ustalone warunki spłaty należności oraz by wysokość rat była dostosowana do Twoich możliwości finansowych.

Podjęcie ww. działań pomoże Ci w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Udowodnisz bowiem sądowi, że podjąłeś wszelkie czynności celem uregulowania swojej sytuacji zanim złożyłeś wniosek o upadłość.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: