Czego NIE MOŻE zabrać syndyk?

Czego NIE MOŻE zabrać syndyk?

→ świadczenia alimentacyjne oraz rodzinne;

→ dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej;

→ świadczenia emerytalne w części niepodlegającej zajęciu;

→ przedmioty urządzenia domowego m.in. codzienne ubrania, bielizna, pościel niezbędne do codziennego użytku dla dłużnika oraz członków rodziny będących na jego utrzymaniu;

→ ubrania oraz przedmioty niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

→ zapasy żywności i opału niezbędne dłużnikowi oraz osobom na jego utrzymaniu na okres jednego miesiąca;

→ przedmioty oraz narzędzia niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dłużnikowi do produkcji na okres jednego tygodnia;

→ przedmioty kultu religijnego, przedmioty niezbędne do nauki oraz papiery osobiste;

→ połowy wynagrodzenia upadłego, nie mniej jednak niż minimalne wynagrodzenie z tytułu za pracę (na poczet należności innych niż alimenty);

→ dwóch piątych wynagrodzenia (na poczet alimentów);

→ kwoty uzyskanej z realizacji zastawu rejestrowego bądź hipoteki, w przypadku, gdy upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: