Co zwiększy Twoje szanse w postępowaniu upadłościowym?

Postępowanie upadłościowe - jak zwiększyć szanse?

Każde postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest inne i Sąd osobno analizuje zachowanie poszczególnych dłużników – wnioskodawców. Co zwiększy Twoje szanse w postępowaniu upadłościowym? Jakie kroki możesz podejmować już na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku do Sądu, aby zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia?

 

– odbieraj i porządkuj korespondencję – Sądy upadłościowe żądają przedłożenia wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w szczególności: umów pożyczek/kredytów, wezwań do zapłaty, zawiadomień o wypowiedzeniu umowy, zawiadomień o cesji wierzytelności, pozwów, wyroków, nakazów zapłaty, pism w postępowaniu egzekucyjnym.

Brak niezbędnych dokumentów może spowodować, że Sąd stwierdzi, iż zaniedbujesz swoje sprawy finansowe, celowo i świadomie nie kontrolujesz wydatków przez co popadasz w większe zadłużenie. Musisz wykazać, że jesteś rzetelnym dłużnikiem!;

– występuj do Wierzycieli z wnioskami o rozłożenie zaległości na raty/wstrzymanie płatności – musisz wykazać w Sądzie, że miałeś wolę spłaty zobowiązań, ale z niezależnych od siebie okoliczności, bądź w związku z brakiem porozumienia z wierzycielem, nie dałeś rady spłacić wymagalnych rat;

– wpłacaj na rzecz swoich wierzycieli chociaż minimalne kwoty, lecz regularnie – nie dość, że udowodnisz przed Sądem dobrą wolę, interesowanie się swoimi zobowiązaniami i chęć spłacenia swoich długów, to możesz w ten sposób uniknąć wszczynania postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Przy mniejszych zobowiązaniach wierzycielom nie będzie opłacało się składać sprawy do sądu, tylko będą czekać na kolejne wpłaty.

– zbieraj wszystkie dokumenty poświadczające istnienie wyjątkowych okoliczności, które to okoliczności doprowadziły do Twojej niewypłacalności – dokumentami tymi mogą być w szczególności: dokumentacja medyczna, faktury imienne za zakup lekarstw, wyroki sądowe stwierdzające, że dopuszczono się względem Ciebie przestępstwa, prywatne oświadczenia, wyroki rozwodowe, wydruki ze stron internetowych itp. – katalog tych dowodów jest otwarty!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: