Co zrobić, gdy ktoś zaciągnął na Twoje nazwisko pożyczkę?

Co zrobić, gdy ktoś zaciągnął na Twoje nazwisko pożyczkę?

Co roku w Polsce dochodzi do tysięcy prób wyłudzeń kredytów i pożyczek. Nie wszystkie z tych prób są co prawda udane, ale też nie można powiedzieć, że obecnie dokonanie wyłudzenia jest niemożliwe.

Mimo rozbudowanych systemów weryfikacji i zabezpieczeń przeciwko wyłudzeniom wciąż oszuści znajdują coraz to nowe i bardziej kreatywne sposoby, aby zaciągać zobowiązania na nieswoje dane.

Jak uchronić się przed kradzieżą danych osobowych?

  • Niebezpieczne mogą być mailowo lub przez SMS linki do stron z informacją np. o nagrodzie dla nas.
  • W obce linki, od nieznanych odbiorców najlepiej w ogóle nie klikać, ponieważ istnieje ryzyko ściągnięcia wirusa, który umożliwi komuś pobranie naszych wszelkich danych wraz z tymi do logowania o bankowości internetowej.
  • Jeśli chcemy zalogować się do bankowości internetowej, to sprawdźmy każdorazowo, czy znajdujemy się na stronie bezpiecznej, czyli takiej, która zawiera certyfikat SSL.
  • Ponadto nie wysyłaj skanu swojego dokumentu tożsamości nikomu, dopóki na 100% nie upewnisz się, że jest to właściwa osoba.
  • Jeśli zgubisz lub zostaniesz okradziony z dokumentów, to zawsze zgłaszaj kradzież na policji i w dowolnym banku.

Oszustwa finansowe podlegają karze!

Zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak stanowi natomiast art. 286 KK: kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

UWAGA!

Jeśli zgubiłeś dowód lub doszło do kradzieży dokumentu, a następnie do wyłudzenia kredytu, powinieneś:

  • niezwłocznie złożyć na policji lub do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu oszustwa kredytowego,
  • napisać odwołanie do pożyczkodawcy – wyjaśnij w nim bankowi lub firmie pożyczkowej, że kredyt został wzięty na skradziony (lub zgubiony) dowód.
Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: