Co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?