Co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?

Co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?


Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów: postępowania przedsądowego, w którym indywidualnie analizujemy sprawę i zbieramy dokumenty, sądowego, obejmującego proces dochodzenia do ogłoszenia upadłości oraz etap po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (więcej na temat etapów postępowania upadłościowego przeczytasz we wpisie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KROK PO KROKU).

Wielu Dłużników sądzi, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ich długi będą automatycznie umorzone, lecz niestety taki skutek co do zasady nie zachodzi. Decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości musisz mieć świadomość, jakie skutki ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wywrzeć w Twojej sferze majątkowej.

Po ogłoszeniu upadłości majątek Konsumenta staje się tzw. masą upadłościową. Masą upadłościową zarządza syndyk, którego zadaniem jest jej spieniężenie. Środki uzyskane wskutek sprzedaży majątku Upadłego syndyk przeznacza na zaspokojenie wszystkich zgłoszonych wierzytelności.

Upadły jest zobowiązany wydać syndykowi cały swój majątek. Jeśli będzie on utrudniał postępowanie i ukrywał majątek, Sąd co do zasady umorzy postępowanie i Dłużnik później będzie miał ogromne problemy z oddłużeniem!

 

!   POMIMO, ŻE POWYŻSZE INFORMACJE MOGĄ BRZMIEĆ PRZERAŻAJĄCO, PAMIĘTAJ, ŻE:

  1. Syndyk dokonuje ściągnięcia wierzytelności od dłużników upadłego konsumenta – pomoże Ci to w walce z Twoimi dłużnikami. Często byli przedsiębiorcy popadają w niewypłacalność właśnie przez to, że nie zapłacił im były kontrahent!
  2. Ze względów humanitarno-społecznych, upadłemu konsumentowi pozostawia się pewne składniki majątku tak, aby zapewnić mu minimum egzystencji. Należą do nich w szczególności przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubrania codzienne oraz konieczne do wykonywania zawodu.
  3. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży domu lub mieszkania upadłego zostaje mu wydzielona kwota, dzięki której przez kolejny okres od 12 do 24 miesięcy będzie mógł pokryć opłaty związane z zapłatą czynszu. Kwota odpowiadać ma przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości.
  4. Do masy upadłościowej (czyli tej, która poddana będzie sprzedaży) nie wchodzi mienie dłużnika, które jest wyłączone spod egzekucji według przepisów kodeksu postępowanie cywilnego – będzie to m.in. wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu zgodnie z przepisami prawa pracy.
  5. W wyjątkowych sytuacjach m.in. wówczas, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, możliwe jest oddłużenie bez wykonania planu spłaty.
  6. PRIORYTETEM POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO JEST ZAWSZE ODDŁUŻENIE KONSUMENTA!
Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: