BIK - co to jest?

BIK

BIK – Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która zajmuje się tworzeniem bazy danych zawierającej informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów.  Następnie zgromadzone informacje udostępniane są w specjalnej formie – w formie raportów.

Biuro Informacji Kredytowej przetwarza informacje oraz dane wszystkich zobowiązań kredytowych klientów (dotyczy zarówno kredytobiorcy, jak i rachunku kredytowego) banków, firm pożyczkowych i SKOK-ów. Informacje przechowywane w bazie BIK mogą mieć charakter pozytywny (np. terminowe spłacenie kredytu) oraz negatywny (np. opóźnienie w płatnościach).

Biuro Informacji Kredytowej na bieżąco otrzymuje informacje z banków oraz Kas Oszczędnościowo- Kredytowych. Dzięki temu potencjalni kredytobiorcy mogą odnieść korzyści np. skrócony czas oczekiwania na decyzję odnośnie uzyskaniu kredytu.

Biuro Informacji Kredytowej powstało z zamiarem zmniejszenia ryzyka kredytowego oraz wzrostu bezpieczeństwa obrotu pieniężnego.

Informacje o kredytobiorcach przekazywane do BIK:

→ dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, numer i rodzaj tożsamości, adres, data urodzenia)
→ informacje o zobowiązaniach (data powstania oraz rodzaj zadłużenia, czas spłaty, waluta)
→ historia spłat
→ dane o zadłużeniu

Przetwarzanie danych w BIK następuje:

→ od momentu ich uzyskania aż do zakończenia zobowiązania – w przypadku, gdy zobowiązanie zostało uiszczone w terminie
→ po spłacie kredytu bądź pożyczki po wyrażeniu odpowiedniej zgody
→ przez okres 5 lat bez potrzeby uzyskania zgody.

Aby przetwarzanie danych w BIK następowało przez okres 5 lat bez potrzeby uzyskania zgody, muszą być spełnione następujące warunki:

→ dług został spłacony z opóźnieniem powyżej 60 dni
→ minęło ponad 30 dni od momentu, w którym bank lub SKOK poinformował adresata o chęci przetworzenia jego danych

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: